105   Belagio   25-05-2023

PRODUKTY ZAKAZANE


Forbidden products


Z pamiętnika hodowcy: bezmyślność i głupota.


Pewnego poranka moje serce omal nie zamarło gdy zobaczyłam moje trzy pieszczochy z otwartą plastikową butelką pełną tabletek ibupromu. Chilli i dwa berneńczyki bawiły się plastikowym opakowaniem a na podłodze leżało mnóstwo kawałków rozgryzionych pigułek. W mojej głowie natychmiast pojawiła się myśl, że ibuprom jest śmiertelny dla psów. W panice roztrzęsionymi rękoma zaczęłam zbierać wszystkie części lekarstwa, które leżały na podłodze. W głowie kłębiły mi się dramatyczne  myśli: ile zjadły, czy wszystkie z nich zjadły, przecież one na pewno się zatruły, co teraz? Jak tylko usunęłam wszystkie części lekarstwa natychmiast zadzwoniłam do weta. Poradzono mi, aby podać im wszystkim do wypicia roztwór wody z wodą utlenioną w proporcji 50% do 50%. Od razu powiem, że pies tego nie chce wypić i trzeba wlać mu do pyska na siłę. Po 20-30 minutach Chilli zwymiotowała, natomiast berneńczyki miały tylko torsje. Odczekaliśmy jeszcze kilkanaście minut ale nic się nie zadziało, więc pojechaliśmy do kliniki. Tam nasze psy dostały zastrzyki, które sprowokowały wymioty. Sytuacja została opanowana i koniec końców nic się nie stało, ale kosztowało nas to dużo stresu, strachu i pieniędzy, a w tak prosty sposób można było całej tej sytuacji uniknąć, wystarczyło odłożyć lekarstwa we właściwym miejscu. Piszę, o tym, aby przestrzec wszystkich przed bezmyślnym działaniem. Będąc odpowiedzialnym za nasze pociechy nie możemy pozwolić sobie na takie głupie błędy. Zawsze należy pamiętać o tym, aby produkty zakazane odkładać w miejsca, do których pies nie ma dostępu.

W przykładzie, który opisałam wymieniłam ibuprom jako lekarstwo, które nasz pies absolutnie nie może zażyć, ale lista ludzkich lekarstw oczywiście jest długa. Dlatego nigdy nie powinniśmy podawać żadnych tabletek naszym zwierzętom bez wcześniejszej konsultacji z weterynarzem. Z doświadczenia jednak mogę powiedzieć, że z przeciwbólowych możemy psu podać tylko Opokan w odpowiedniej dawce (1 tabletka na 60 kg masy ciała). 


Produkty i potrawy zakazane

To, że ludzkie jedzenie nie jest wskazane dla naszych podopiecznych myślę, że wszyscy wiedzą. Ale wiem też, że trudno oprzeć się błagającym oczom naszego pupila i zdarza się nam poczęstować go jedzeniem z naszego stołu. Musimy być jednak świadomi, że wiele produktów smacznych i zdrowych dla człowieka, dla psa mogą być nawet śmiertelne.Dlatego będąc odpowiedzialnym właścicielem powinniśmy zgłębić temat i zapamiętać jakie produkty dla naszego psa są zakazane.
Wymienię tylko te najbardziej podstawowe:

- kości zwłaszcza z drobiu,

-wszystkie kości gotowane,

- surowe mięso wieprzowe ze względu na możliwość zachorowania naszego pupila na chorobę Aujeszkyego,

- nieprzebadane, surowe mięso z dziczyzny ponieważ mogą być nosicielami pasożytów (włośnie, tasiemce)
- czekolada,

- winogrona,

- rodzynki,

- pestki owoców - np. moreli, brzoskwiń, jabłek, wiśni,

- orzechy macadamia - należy pamiętać, że często dodaje się je do ciast i innych wyrobów cukierniczych, 

- cebula, czosnek, szczypiorek,

- awokado,

- alkohol,

- kofeina - również składnik coca - coli oraz innych napojów gazowanych,

- ksylitol obecnie bardzo częsty składnik lodów, serków, ciast  i innych deserów, w produktach  oznaczony jako E967.


Co więcej


Oprócz produktów jadalnych w naszym ogrodzie znajdziemy wiele roślin, które również są toksyczne dla naszych zwierząt. Zachęcam zatem do poszukania informacji o roślinach rosnących w otoczeniu naszego psa. 

   

From the breeder's diary: thoughtlessness and stupidity

 

One morning my heart almost stopped when I saw my three pets with an open plastic bottle full of ibuprofen pills. Chilli and two Bernese were playing with a plastic wrap and there were lots of bits of chewed pills on the floor. The thought immediately popped into my head that ibuprofen was lethal to dogs. In a panic, with shaky hands, I started picking up all the parts of the medicine that were on the floor. Dramatic thoughts swirled in my head: how much did they eat, did they all eat, after all, they must have been poisoned, what now? As soon as I removed all parts of the medicine, I immediately called the vet. I was advised to give them all a 50% to 50% hydrogen peroxide solution to drink. I will say right away that the dog does not want to drink it and you have to pour it into his mouth by force.

After 20-30 minutes Chilli vomited, while the Bernese had only vomited. We waited a few more minutes but nothing happened, so we went to the clinic. There, our dogs were given injections that provoked vomiting. The situation was brought under control and in the end nothing bad happened, but it cost us a lot of stress, fear, and money, and the whole situation could have been avoided in such a simple way, it was enough to put the medicines in the right place. I am writing this to warn everyone against thoughtless actions. Being responsible for our pets, we cannot afford such stupid mistakes.


In the example I described, I listed ibuprofen as a drug that our dog absolutely cannot take, but the list of human remedies is obviously long. That's why we should never give any pills to our pets without consulting our vet first.


Prohibited products and dishes


The fact that human food is not advisable for our dogs, I think everyone knows. But I also know that it's hard to resist our pet's pleading eyes and sometimes we offer him food from our table. However, we must be aware that many products that are tasty and healthy for humans can even be fatal for a dog. Therefore, being responsible owners, we should explore the subject and remember what products are forbidden for our dogs.


I have listed only the most basic ones:

- bone specified from poultry,

-cooked bone,

- raw pork beef,

- untested, raw game meat,

- chocolate and cocoa,

- grapes,

- raisins,

- fruit seeds - e.g. apricots, peaches, apples, cherries,

- macadamia nuts - it should be noted that they are often used in cakes and other confectionery products,

- onion, garlic, chives,

- an avocado,

- alcohol,

- caffeine - also a component of Coca-Cola and other carbonated drinks,

- xylitol is currently very often used as an ingredient in ice cream, cheese, cakes, and other desserts.


Moreover 

 

In addition to edible products, in our garden, we will find many plants that are also toxic to our animals. Therefore, I encourage you to look for information about plants growing around your dog.


Tagi \ Tags


czego psu jeść nie wolno, produkty zakazane, kości dla psa, belagio, swd, hiszpański pies dowodny, perro de agua, prohibited products, what your dog can't eat